Transcriptie van eerste druk Koocboec uit 1612 gratis beschikbaar

De transcriptie van de eerste druk van het Koocboec oft familieren keukenboec van Antonius Magirus (Leuven, 1612) is nu gratis beschikbaar voor wetenschappelijk en niet-commercieel gebruik. Hilde Sels transcribeerde de tekst en Marleen Willebrands collationeerde ze. De HTML-versie is beschikbaar op de Kookhistorie-website van Marleen Willebrands. Hier kunt u de PDF-versie downloaden:
Transcriptie Koocboec oft familieren keukenboek van Antonius Magirus (1612) – PDF
(het bestand is 662 KB groot).
Deze transcriptie is gebaseerd op de eerste druk van het Koocboec oft familieren keukenboec, gedrukt te Leuven in 1612 door Joannes Christophorus Flavius. In octavo, (16), (137), (11) pp. Exemplaar: Koninklijke Bibliotheek van België: III 17.312 A(RP) en MIC LP 260 (microfilm).
Gemakshalve zijn de recepten door ons genummerd. De oorspronkelijke foliëring en paginering staan tussen vierkante haakjes. De afkortingen (abbreviaturen) zijn stilzwijgend opgelost, evenals afkortingen zoals U.L. [ulieden]. Waar nodig is de interpunctie gemoderniseerd, maar de spelling is vrijwel ongewijzigd overgenomen, met dien verstande dat u en v genormaliseerd zijn, evenals i en j. Getallen in Romeinse cijfers zijn vervangen door Arabische cijfers. Verder zijn hedendaagse spellingsregels gehanteerd voor het aaneenschrijven van woorden, bijvoorbeeld daeraf en soedat, en het weglatingsteken in samentrekkingen.
Ook het gebruik van hoofdletters is aangepast aan hedendaags gebruik.
De spatiëring in de druk is vaak van dien aard, dat moeilijk uitgemaakt kan worden of woorden al dan niet gesplitst of aaneengeschreven zijn. Met het oog op de niet-gespecialiseerde lezer is hiervoor in de transcriptie een lezersvriendelijk systeem gehanteerd dat filologisch weliswaar ongebruikelijk is, maar dat, naar wij hopen, het vlotte lezen bevordert.
Zo zijn die woorden gesplitst weergegeven die in het Vroegnieuwnederlands zelfstandig bestaan, bijvoorbeeld datmen wordt dat men, doeter wordt doet er. Daarentegen blijven als één woord getranscribeerd, voorbeelden als doetter, legse [leg ze], ghyt [gij het] en suldyse [zult gij ze]. Zetfouten zijn niet verbeterd.
Deze digitale versie mag worden gebruikt voor wetenschappelijke en non-profitdoeleinden, mits voorzien van bronvermelding. Voor commercieel gebruik is voorafgaande toestemming van Hilde Sels en Marleen Willebrands vereist.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.