Vlaamse kookboeken tot 1800

In 1984 schreef ik een artikel over Vlaamse kookboeken in de Nieuwe Tijd voor het ondertussen verdwenen maandblad Belgia2000. De elektronische versie van dit artikel vindt u hierna. De bibliografische verwijzing is aldus:

HILDE SELS “Les livres de cuisine flamands des temps modernes” in: Belgia2000. Toute l’histoire de Belgique. Décembre 1984, no. 13, pp. 34-42.

De paginanummers tussen vierkante haakjes verwijzen naar de paginanummering in Belgia2000.

P. 34

Le livre de cuisine flamand est une source peu étudiée dans (le domaine de) l’histoire de l’alimentation. Les livres culinaires illustrent pourtant de façon appropriée l’histoire de la gastronomie. Ils donnent un aperçu des recettes que certaines gens ont trouvées assez intéressantes à noter, à rassembler et – finalement – à éditer. En ce qui concerne la Flandre, 8 manuscrits et 7 ouvrages imprimés des Temps Modernes sont parvenus jusqu’à nous (Lire en fin d’article la liste détaillée de ces sources et les références concernant leur conservation). Lees “Vlaamse kookboeken tot 1800” verder

Transcriptie van eerste druk Koocboec uit 1612 gratis beschikbaar

De transcriptie van de eerste druk van het Koocboec oft familieren keukenboec van Antonius Magirus (Leuven, 1612) is nu gratis beschikbaar voor wetenschappelijk en niet-commercieel gebruik. Hilde Sels transcribeerde de tekst en Marleen Willebrands collationeerde ze. De HTML-versie is beschikbaar op de Kookhistorie-website van Marleen Willebrands. Hier kunt u de PDF-versie downloaden:
Transcriptie Koocboec oft familieren keukenboek van Antonius Magirus (1612) – PDF
(het bestand is 662 KB groot).
Deze transcriptie is gebaseerd op de eerste druk van het Koocboec oft familieren keukenboec, gedrukt te Lees “Transcriptie van eerste druk Koocboec uit 1612 gratis beschikbaar” verder

Interview met Marleen Willebrands in Nederlands Dagblad

Op 19 september verscheen in het Nederlands Dagblad een interview met Marleen Willebrands over “Lieve schat, wat vind je lekker”. Bij het artikel wordt ook het recept afgedrukt van “Toerte van groen cruyden in den Somer” (“Zomerse kruidentaart”). Het artikel staat voor zover wij konden terugvinden niet op de website van het ND.

Lieve schat, wat vind je lekker?

In september 2007 verscheen bij Davidsfonds Uitgeverij te Leuven de becommentarieerde tekstuitgave van het Koocboec oft familieren keukenboec van Antonius Magirus uit 1612. De titel luidt: Lieve schat, wat vind je lekker? Het Koocboec van Antonius Magirus en de Italiaanse keuken uit de renaissance.

In september 2007 verscheen bij Davidsfonds Uitgeverij te Leuven de becommentarieerde tekstuitgave van het Koocboec oft familieren keukenboec van Antonius Magirus uit 1612. De titel luidt: Lieve schat, wat vind je lekker? Het Koocboec van Antonius Magirus (1612) en de Italiaanse keuken uit de renaissance (ISBN 978 90 5826 5005). De historici Jozef Schildermans en Hilde Sels bezorgden de commentaar bij de tekst en hebben vrijwel alle uitgewerkte recepten voor hun rekening genomen. Daarnaast hebben zij een concordantietabel opgesteld, waarin duidelijk wordt wat Magirus heeft overgenomen uit Scappi. Diëtiste en neerlandica Marleen Willebrands vertaalde de tekst van Magirus in het modern-Nederlands en voorzag die van een korte woordenlijst. Een enkel recept, namelijk dat van de mattentaart, heeft zij voorzien van commentaar en uitgewerkt voor de moderne lekkerbek.
Deze website hoort bij dit boek. Op de Kookhistorie-website van Marleen Willebrands kunt u eveneens terecht voor meer informatie over Magirus en over tal van oude Nederlandse kookboeken.

Lieve_schat_cover_small.jpg