Koock-boeck-exemplaar uit 1655 online

Het Koock-boek-exemplaar dat bewaard wordt in de Bijzonder Collecties van de Universiteit van Amsterdam kan nu ook online worden geraadpleegd. De UvA verwierf dit exemplaar in 2010 uit de nalatenschap van de Vlaamse volkskundige Hervé Stalpaert (1914-1981), zoals we eerder meldden. De door Martinus Verhulst in Antwerpen gedrukte uitgave staat nu in de UvA Tekstbank en kan eenvoudig in elke browser worden doorbladerd. Inzoomen is ook mogelijk. Hieronder ziet u een schermafbeelding van de interface.

Koock-boekc 1655 UvA
Koock-boeck 1655 UvA